Clubul de Speologie "Z" Oradea

Clubul de Speologie "Z" Oradea


„CUM A FOST...”
Pagini îngălbenite din cronicile prăfuite ale speologiei române
Rubrică redactată de Horia MITROFAN
"Cine l-a pus să se bage acolo ?" sună o replică gen Reality TV, într-una din relatările rubricii de faţă. Fără să-şi dea - poate - seama că o astfel de nedumerire vine (de fapt !) chiar din ei înşişi, mulţi din cei cărora începea să li se spună - cam după 1950 - speologi, s-au aşternut la scris, încercând să dea răspunsuri: ce simţi, ce gândeşti atunci când coabitezi cu un loc absolut pustiu de sub pământ, dar care exercită asupra persoanei tale o seducţie cu atât mai necontrolabilă, cu cât teritoriul pe care îl "violezi" este mai "ne-la-îndemână" şi mai ostil?
Pare greu de înţeles cum încă şi astăzi continuă să ne emoţioneze primele texte de acest fel apărute la noi în ţară - chiar cu accentele lor "proletcultiste", inevitabile prin anii 1950. O schimbare evidentă de "ton" intervine însă în textele anilor 1970-1980: se resimt în ele nuanţe "existenţialiste", ori "obiectiviste" - consecinţă clară a unei deschideri politice care în acei ani favoriza traduceri masive din literatura occidentală "modernistă".
Ce impact vor mai avea astfel de texte într-o societate "e-afectivă" a mileniului trei ? Chiar ar fi interesant de aflat !
Ceea ce este însă sigur, este că peşterile - teribilele personaje mute ale tuturor acestor povestioare - nu s-au clintit din loc: le poate oricine, aşadar, aborda, pentru a vedea - "pe proprie piele" - cum o să "sune" dialogul său personal...

Dragoş Petrescu
extras din "Buletin Speologic" Nr. 11, editat de Comisia Centrală de Speologie Sportivă, 1987

Horia Mitrofan
extras din "Buletin Speologic" Nr. 7, editat de Comisia Centrală de Speologie Sportivă, 1983

Dan Coman
extras din volumul "Farmecul adâncurilor" de Dan Coman, Editura Tineretului, 1966

Cristian Goran
Publicat în broşura FOCUL VIU - 20 de ani de activitate 1969-1989, Editată de Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Bucureşti, 1989.

Paul Matos
extras din SPEOTELEX, editat de Comisia Centrală de Speologie Sportivă, nr.7, 1985

Teodor Gheorghe Negoiță
din publicaţia Solitar în lumea subterană (multiplicată xerox) de Teodor Gheorghe Negoiţă