Clubul de Speologie "Z" Oradea

Clubul de Speologie "Z" Oradea


Peștera Sebes-tetői

Peștera Sebes-tetői (5372/142)

Creasta Sebes, Munții Bükk

Cluburile de speologie Marcel Loubens și "Z" Oradea au demarat acțiunile de decolmatare ai Peșterii Sebes-tetői din Munții Bükk. Intrarea fosilă blocată prin acumulări masive de argilă și blocuri prăbușite a fost identificată prin urma unei serii de prospecțiuni ample de teren în januarie 2014. Lucrările de decolmatare au început în toamna anului 2015 prin evacuarea prăbușirii din zona de intrare și săparea unui puț de acces spre galeriile inferioare colmatate cu argilă. După 8 ture consecutive la finele anului 2015 adâncimea galeriilor degajate de argilă atinge cota de -7 metri. Lucrările au continuat în 2016 având ca subiect Ramura de Jos. După alte 4 ture de decolmatare adâncimea totală atinsă este -11 metri și este interceptată o galerie laterală cu direcția SE care prezintă curent slab de aer.

Intrarea peșterii este situată la 300 metri distanță aeriană de izvorul Sebes, direcția SE, la o altitudine absolută de 650 metri în calcare Ladiniene. Lungimea totală a galeriilor accesibile după degajarea a 15 m3 de argilă atinge 25 metri. Galeriile au direcția principală de dezvoltare E - SE și prezintă urme marcante de modelare freatică. Peștera de vârstă pliocenă a funcționat ca și ponor al unui curs aerian încă neclarificat. Lucrări în curs.


Vărășoaia Open Days

În perioada 15-23 august va avea loc prima ediție a taberei internaționale de speologie intitulată "Vărășoaia Open Days - Zilele Deschise Vărășoaia". Inițiatorii evenimentului își propun să organizeze anual o tabără cu caracter speologic în bazinul de captare carstică Vărășoaia (Munții Bihor) destinată prezentării și cunoașterii obiectivelor carstice din zonă. Participanții vor avea prilejul de a vizita peșterile aparținând Sistemului Carstic Vărășoaia-Boga, inclusiv cea mai adâncă cavitate din România: V5. Pentru detalii vizitați pagina: www.varasoaia.org


Avenul cu Carote

În vara anului 2014 Clubul de Speologie "Z" Oradea în colaborare cu Marcel Loubens BE alături de speologi independenți a demarat campania de lucrări având ca subiect principal decolmatarea Avenului cu Carote (Padiș, Munții Bihor). Cavitatea de origine tectonică este colmatată în profunzime de aluviunile cursului paleovăii Padișului. În urma a trei tabere incluzând o succesiune de lucrări de decolmatare și acțiuni conexe sunt mișcate în jur de 4 m3 de material detritic și este consolidată cu armături zona de lucru. Adâncimea actuală al avenului este de -14 m. Lucrări în curs.


Valea Rea

Noi descoperiri în Peștera din Valea Rea

În cadrul unui bivuac subteran desfășurat în perioada 7-9 iunie 2014 o echipă interclub Z Oradea - Marcel Loubens BE a reluat cerecetările în zona Cascada Ventilatorului - Fosilul Pișcot (amontele Colectorului Principal). În urma unei escalade efectuată în Cascada Ventilatorului a fost atins un nou nivel fosil. Galeria aferentă a fost explorată pe aproximativ 100 metri unde interceptează un puț neabordat din lipsă de material. Lucrări în curs. Acțiunea a fost coordonată de J. Zih.


Fața Muncelului

Tabăra de Vară - Vărășoaia 2011
29 Iulie - 14 August, 2011

În perioada 29 iulie - 14 august 2011 s-a desfășurat tabăra de vară anuală Z - Vărășoaia Team. Au luat parte membrii ai cluburilor "Z", Cristal Oradea, Politehnica Cluj, "Czárán Gyula" Tinca, "Sfinx" Gârda, Asociația Hidrogeologilor din România, Formațiunea Salvamont-Salvaspeo Bihor, MKBT Ungaria.

linkDetalii   Acțiunea a avut ca scop continuarea investigațiilor multidisciplinare dedicate cunoașterii sistemului hidrocarstic Vărășoaia - Boga...


R2, Foto Losonci Gábor R2, Foto Losonci Gábor

Ponorul R2 atinge cota -222

Șesul Padișului, Munții Bihor

În perioada 11-13 junie 2011 a avut loc o tură de explorare-cartare în ponorul R2. În urma noilor cartări cavitatea atinge cota minima -222 metri, lungimea galeriilor cartate cumulând 1327 metri. La acțiune au participat membri C.S. Z Oradea și MKBT Ungaria. Lucrări în curs.


Tură de recunoaștere în Peștera din Pârâul Hodobanei

Bazinul văii Gârda Seacă, Munții Bihor

Pe data de 11 decembrie 2010 a avut loc o tură de recunoaștere în Peștera din Pârâul Hodobanei, peșteră cu cel mai mare grad de complexitate din țară (peștera însumează peste 22 km de galerii cartați pe numai 800 m extensie). Scopul acțiunii coordonată de Horia Mitrofan a fost parcurgerea galeriilor din zona estică a peșterii și identificarea unor posibilități de continuare. S-au reperat principalele obiective din zona Puțul Speranței - Canionul Sclavilor și s-au verificat eventualele posibilități de continuare. Acțiunea a fost îngreunată de nivelul de complexitate ridicat al cavernamentului, galeriile dispuse labirintic combinate cu numeroasele nivele prezente pe galeriile polietajate de tip meandru fac deosebit de dificilă orientarea precum și identificarea reperelor necesare orientării. În pofida parcurgerii și verificării profunde a galeriilor din zona propusă cercetării nu s-au identificat continuări notabile.

La acțiune au participat Horia Mitrofan (Speo Compania Paragina), Matei Vremir (Clubul Speologilor Nespeologi), Paul Damm, Katalin Perényi, József Zih, Radu Pop, Călin Pop, Szabolcs Szûcs (Z Oradea).


Tură de recunoaștere în Peștera Valău 2

Albioara, Munții Pădurea Craiului

Pe data de 20 noiembrie 2010 /în cadrul zilelor Clubului de Speologie Cristal Oradea/ a avut loc o tură interclub Cristal - Z Oradea de recunoaștere în P. Valău 2 explorată și cartată în anii '80 de o echipă C.S.E.R. București condusă de Viorel Lascu. Acțiunea a avut drept scop verificarea terminusurilor și a semnelor de întrebare de pe harta existentă, precum și identificarea unor posibilități de continuare ai galeriilor cunoscute.

Peștera care însumă peste 1 km de galerii este accesibilă prin una din galeriile minei Albioara care a interceptat cavitatea naturală în zona mediană ai acesteia. Majoritatea galeriilor denotă formarea sub regim freatic cu modelare vadoasă ulterioară. Prezența unor bancuri de material aluvionar (galeți rulați) în zona estică a peșterii atestă ipoteza unui curs principal semnificativ care a traversat anumite porțiuni ai cavității până la coborârea nivelului și părăsirea galeriilor actuale. Peștera prezintă câteva cursuri de apă fără aport însemnat, răspândite în diferite zone ale cavității, șansa interceptării unui dren principal fiind însă redusă. Singurul curs de menționat care interceptează peștera este apa izvorului de la Valău, care se poate însă urmări doar pe parcursul unei bucle scurte în zona inferioară a peșterii (terminus aval).

Una din concluziile generale ale turei este că șansele de continuare sunt relativ reduse din cauza "nivelului de explorare" ridicat pe parcursul întregii cavități. Tura de recunoaștere are ca rezultat identificarea a două posibilități de continuare, actualmente prezentând strâmtori impenetrabile care necesită tehnică avansată de derocare și acțiuni de anvergură mai mare. În una din punctele de lucru forțat până la limita posibilului, pe o galerie actualmente sub nivelul penetrabilului se întrevede un spațiu mai larg și se aude un curs de apă. Lucrări în curs. La acțiune au participat: Tamás Bruncsák, Attila Farkas (Pötyi), Raluca Ianc, Cristian Petrescu, Dan Pitic (Pityu), Desideriu Szabó (Tzupi), Szabolcs Szûcs.


Valea Rea

Tură de decolmatare în Valea Rea
28 Octombrie - 01 Noiembrie, 2010

În perioada 28 octombrie - 1 noiembrie 2010 a avut loc o tabără subterană cu bivuac în Peștera din Valea Rea, având ca scop principal continuarea decolmatărilor la punctul de lucru denumit Armata Populară Chineză. Au participat membrii ai clubului Z Oradea.

linkDetalii   În urma continuării decolmatărilor de la punctul de lucru denumit Armata Populară Chineză s-a reușit depășirea prăbușirii care bloca accesul într-o zonă cu puternic curent de aer...


Fața Muncelului

Tabăra de Vară - Vărășoaia 2010
30 Iulie - 08 August, 2010

În perioada 30 iulie - 8 august 2010 s-a desfășurat tabăra de vară anuală Z - Vărășoaia Team. Au luat parte membrii ai cluburilor Politehnica Cluj, Czárán Gyula Tinca, Cristal Oradea, Z Oradea, precum și mai mulți participanți de la diferite cluburi de speologie din Ungaria.

linkDetalii   Organizată în locul tradițional din depresiunea Vărășoaia-Nord (La Groapă) cu participarea a mai multor cluburi...


Marcare cu trasor fluorescent

Platoul Iezere, Munții Bihor

Izbucul Hoanca Morii

În data de 21.06.2010, Iancu Orăşeanu şi Paul Damm au efectuat o marcare cu fluoresceină la intrarea în P. de la Iezere, situată în platoul omonim, la intersecţia a 3 bazine hidrografice Gârda Seaca, Cobliş-Ponoraş (ambele fiind tributare Arieşului Mare) şi Crişul Negru prin Izbucul Galbenei.

Cavitatea situată la 1230 m altitudine, este un ponor temporar, a cărui colorare a eşuat timp de 3 ani la rând, datorită lipsei unui debit minim de apă necesar acestei operaţiuni. Perioada deosebit de bogată în precipitaţii din a doua jumătate a lunii iunie a anului 2010, a permis însă lansarea trasorului. Au fost instalaţi fluocaptori la Izbucul Galbenei şi pe Valea Coblişului, de la Izbucul Tăuz fiind prelevate probe de apă de 2 ori pe zi, timp de 10 zile.

Trasorul a fost în cele din urmă decelat în mod vizual în Izbucul Hoanca Morii (Valea Ponoraş) la 2 zile după lansare, de către organele silvice locale. Distanţa aeriană dintre P. de la Iezere şi Izbucul din Hoanca Morii este de 1600 m, dispuşi pe o diferenţă de nivel de 220 m.